Clean-it it je prípravek sestavený speciálne k cištení sprchových kabin s rámy z lakovaného, aluxovaného, lešteného a chromovaného hiníku. Je rovnež vhodný k cištení vodovorních kohoutku a sanity.
Jeho speciální a výlucné složení zajištuje tri úcinky soucasne:
1) Detergentní úcinek. – 2) Odstranení usazenín vodního kamene. – 3) Ochrana skla pred vodním kamenem.
Vzájemnou kombinací techto trí úcinku docílíte skvelý výslední efekt, nazývaný “water slide”, neboli klouzavé stékání. Pri pravidelném používání si sprchová kabina udrží perfektní stav a prodlouží se její životnost. V prípade predchozí aplikace prípravku na ochranu proti vodnímu kameni na sklo clean-it znásobí jeho efekt oživením úcinku prípravku.
Nepoužívejte drsné houby nebo uterky.
Výhody:
Vysoká koncentrace aktivních látek – B) Zvýšený detergentní úcinek – C) Optimální oplachovatelnost